Công ty Cổ phần Thép VAS Tuệ Minh | TMS - Một chặng đường hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thép VAS Tuệ Minh | TMS - Một chặng đường hình thành và phát triển

Ra đời năm 2010, Công ty Cổ phần Thép VAS Tuệ Minh [TMS] cùng với 5 công ty thành viên còn lại đã và đang đóng góp tích cực cho “mái nhà chung” VAS Group.

 
“Vững vàng Tâm thép” với con đường đã chọn, Tập đoàn VAS được vinh danh TOP50 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững Tiêu Biểu 2022

“Vững vàng Tâm thép” với con đường đã chọn, Tập đoàn VAS được vinh danh TOP50 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững Tiêu Biểu 2022

Từ định hướng chiến lược đúng đắn và những nỗ lực không ngừng nghỉ của VAS trong việc phát triển nền công nghiệp nặng thân thiện với môi trường, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, vào ngày 10 tháng 8 năm 2022, Tập đoàn VAS đã được vinh danh trong TOP50 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững Tiêu Biểu năm 2022.


Hệ sinh thái Tập đoàn VAS - Nền tảng cho chiến lược kinh doanh bền vững

Hệ sinh thái Tập đoàn VAS - Nền tảng cho chiến lược kinh doanh bền vững

Thành lập từ năm 1998, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn sở hữu hệ thống các nhà máy luyện phôi và cán thép, cảng biển Quốc tế, cùng với các công ty đầu tư phát triển hạ tầng, kiến tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cho chiến lược kinh doanh bền vững của VAS Group.