Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng [DNS] – Một chặng đường hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng [DNS] – Một chặng đường hình thành và phát triển

Là đơn vị có mặt từ những ngày đầu thành lập, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng [DNS] đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn VAS.
 

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường - Nền móng cho quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường - Nền móng cho quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn

Được thành lập vào năm 1998, Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường [AHT] là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của VAS Group, đặt nền móng cho sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn và là mảnh ghép đầu tiên trong hệ sinh thái hoàn chỉnh của VAS Group.


Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ - Lựa chọn hàng đầu cho các công trình trọng điểm tại Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ - Lựa chọn hàng đầu cho các công trình trọng điểm tại Đà Nẵng

Công ty TNHH Thép VAS Việt Mỹ [VMS] là thành viên của VAS Group, được thành lập năm 2008, trụ sở tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Với những thành tựu đáng tự hào về sản phẩm chất lượng và khả năng ứng dụng cao, VAS Việt Mỹ vinh dự được góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng nói riêng và hệ sinh thái của VAS Group nói chung.