Hệ sinh thái Tập đoàn VAS - Nền tảng cho chiến lược kinh doanh bền vững

Hệ sinh thái Tập đoàn VAS - Nền tảng cho chiến lược kinh doanh bền vững

Thành lập từ năm 1998, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn sở hữu hệ thống các nhà máy luyện phôi và cán thép, cảng biển Quốc tế, cùng với các công ty đầu tư phát triển hạ tầng, kiến tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cho chiến lược kinh doanh bền vững của VAS Group.

 
Tập đoàn VAS củng cố các cam kết xã hội trên chặng đường phát triển

Tập đoàn VAS củng cố các cam kết xã hội trên chặng đường phát triển

Xuyên suốt gần 25 năm thành lập và phát triển, với tinh thần “Vững vàng Tâm thép”, Tập đoàn VAS không ngừng đổi mới và củng cố các cam kết xã hội.

 

VAS Group “Vững vàng Tâm thép” thực hiện khát vọng đưa thương hiệu Việt ra biển lớn

VAS Group “Vững vàng Tâm thép” thực hiện khát vọng đưa thương hiệu Việt ra biển lớn

Với tinh thần “Vững vàng Tâm thép”, VAS Group liên tục chinh phục các công trình trong và ngoài nước, đưa thương hiệu thép VAS ra thế giới, hiện thực hoá khát vọng “Vươn cao tinh thần Việt”