Tập đoàn VAS củng cố các cam kết xã hội trên chặng đường phát triển

Tập đoàn VAS củng cố các cam kết xã hội trên chặng đường phát triển

Xuyên suốt gần 25 năm thành lập và phát triển, với tinh thần “Vững vàng Tâm thép”, Tập đoàn VAS không ngừng đổi mới và củng cố các cam kết xã hội.

 
VAS Group “Vững vàng Tâm thép” thực hiện khát vọng đưa thương hiệu Việt ra biển lớn

VAS Group “Vững vàng Tâm thép” thực hiện khát vọng đưa thương hiệu Việt ra biển lớn

Với tinh thần “Vững vàng Tâm thép”, VAS Group liên tục chinh phục các công trình trong và ngoài nước, đưa thương hiệu thép VAS ra thế giới, hiện thực hóa khát vọng “Vươn cao tinh thần Việt”.

 

Tập thể 6.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn VAS “vững Tâm” hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp “vững Tầm”

Tập thể 6.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn VAS “vững Tâm” hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp “vững Tầm”

Thấu hiểu giá trị bền vững bắt nguồn từ Tâm, Tập đoàn VAS đã kiên trì xây dựng nền tảng "Vững vàng Tâm thép" xuyên suốt 25 năm qua.