Cơ hội nghề nghiệp

d

Đại diện bán hàng [Kênh dự án]

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/03/2024

d

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/03/2024

d

Trưởng bộ phận Tiêu chuẩn an toàn

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/02/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Tổ phó Kiểm liệu

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/02/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Điều độ

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/02/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Kỹ thuật viên cơ

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/02/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/02/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Công nhân

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/02/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Công nhân

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/02/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Kỹ sư

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/02/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Đại diện mua hàng Kỹ thuật

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/02/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Phó Phòng Kinh Doanh Miền Tây

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Cần Thơ

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/12/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/12/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên Hỗ trợ bán hàng

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/11/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Đại diện bán hàng Khu vực Miền Tây

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Cần Thơ

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/07/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này