Cơ hội nghề nghiệp

d

Trưởng bộ phận Kế toán giá thành

Mức lương: Thoả thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Hỗ trợ vận hành

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên kinh doanh/ đại diện bán hàng Khu vực Miền Đông

Mức lương: 9.000.000đ - 11.000.000đ + KPI

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên Thống kê tổng hợp

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Phó quản đốc [Nhà máy Luyện]

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Đại diện bán hàng kênh dự án

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng/Phó ca sản xuất

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng Kho vận

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng/Phó phòng tiền lương

Mức lương: Thỏa Thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/09/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Kiểm toán

Mức lương: Thoả thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng kiểm toán

Mức lương: Thoả thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Mức lương: Thoả thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này