Cơ hội nghề nghiệp

d

Nhân viên

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/09/2024

d

Phó Phòng Kinh Doanh Miền Tây

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Cần Thơ

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/08/2024

d

Công nhân

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/07/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/07/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng bộ phận Tiêu chuẩn an toàn

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/07/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Tổ phó Kiểm liệu

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/07/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Điều độ

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/07/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Phó Giám đốc

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/07/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Phó Quản đốc Sản xuất

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/07/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng Quản trị Bán hàng

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên Ứng dụng Công nghệ thông tin

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Kiểm toán

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng nhóm Mua hàng

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng Quản trị Hành chính

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Đại diện bán hàng [Kênh dự án]

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/03/2024

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này