Tập thể 6.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn VAS “vững Tâm” hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp “vững Tầm”

Tập thể 6.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn VAS “vững Tâm” hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp “vững Tầm”

Thấu hiểu giá trị bền vững bắt nguồn từ Tâm, Tập đoàn VAS đã kiên trì xây dựng nền tảng "VỮNG VÀNG TÂM THÉP" xuyên suốt 25 năm qua.

Bí quyết thành công trong một phần tư thế kỷ của VAS Group - Tập đoàn sản xuất thép hàng đầu Việt Nam

Bí quyết thành công trong một phần tư thế kỷ của VAS Group - Tập đoàn sản xuất thép hàng đầu Việt Nam

VAS Group có hơn 6.000 nhân viên, sở hữu 5 công ty sản xuất thép và 1 cảng biển quốc tế nhưng tất cả hoạt động nhịp nhàng như một thể thống nhất nhờ “bí quyết” xuyên suốt gần 25 năm qua.


Với “Tâm thép vững vàng”, Tập đoàn VAS đã chinh phục thị trường mới Trung Mỹ

Với “Tâm thép vững vàng”, Tập đoàn VAS đã chinh phục thị trường mới Trung Mỹ

Ngày 11/6/2022, Tập đoàn VAS xuất khẩu thành công lô hàng thép đầu tiên sang Guatemala|Trung Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chinh phục thị trường thế giới.