QUY MÔ CẢNG

Quy mô quy hoạch:

Theo quy hoạch, toàn bộ hệ thống cảng biển, kho bãi sẽ có diện tích là 75 ha với 09 cầu cảng, tổng chiều dài 2.147 mét.

Quy mô hiện tại

Tổng diện tích 33ha; 06 cầu cảng (số 1, 2, 2A, 3, 4, 5) đang được khai thác với tổng chiều dài 1.497m, khả năng tiếp nhận tàu chở hàng tổng hợp tải trọng đến 70.000 DWT giảm tải; và chở hàng container tải trọng đến 30.000 DWT, tàu chở hàng lỏng đến 70.000 DWT

Dịch vụ cảng

VIDEO CLIP

CÁC CỘT MỐC QUAN TRỌNG