Cơ hội nghề nghiệp

d

Trưởng phòng Kho vận

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng/Phó phòng tiền lương

Mức lương: Thỏa Thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/09/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Kiểm toán

Mức lương: Thoả thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng kiểm toán

Mức lương: Thoả thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Mức lương: Thoả thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này