Cơ hội nghề nghiệp

d

Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/07/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên Tuyển dụng – Đào tạo

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/07/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên 5S

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/07/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng bộ phận Phát triển Ứng dụng

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Đại diện bán hàng Khu vực Miền Đông

Mức lương: Thoả thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Kiểm toán

Mức lương: Thoả thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Hỗ trợ vận hành

Mức lương: Thoả thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2023

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng bộ phận Kế toán giá thành

Mức lương: Thoả thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Chuyên viên Hỗ trợ vận hành

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên kinh doanh/ đại diện bán hàng Khu vực Miền Đông

Mức lương: 9.000.000đ - 11.000.000đ + KPI

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Nhân viên Thống kê tổng hợp

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Phó quản đốc [Nhà máy Luyện]

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Đại diện bán hàng kênh dự án

Mức lương: Thỏa thuận

Tập đoàn VAS Group

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này
d

Trưởng/Phó ca sản xuất

Mức lương: Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2022

Đã hết hạn ứng tuyển vị trí này