Có nên điều chỉnh thuế thép?

Có nên điều chỉnh thuế thép?

Về đề xuất tăng thuế xuất khẩu phôi thép, Hiệp hội Thép Việt Nam [VSA] không đồng tình, vì chính sách này không chỉ gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn chưa phù hợp với thực trạng ngành sản xuất thép trong nước hiện nay...


Ngành thép chịu tác động gì trước mức thuế xuất nhập khẩu mới?

Ngành thép chịu tác động gì trước mức thuế xuất nhập khẩu mới?

Việc Bộ Tài chính đề xuất thay đổi thuế xuất nhập khẩu đối với thép xây dựng khiến thị trường băn khoăn các doanh nghiệp thép niêm yết sẽ chịu tác động gì?

Sản xuất thép trong nước lo với đề xuất của Bộ Tài chính