Preloader

Tuyển dụng

Trưởng Phòng Thu Mua
Thứ sáu ,08-04-2016

Mô tả Công việc - Lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp - Quản lý, điều phối, giám sát, đôn đốc tiến độ...

Nhân Viên Kế Toán Dự Án
Thứ sáu ,08-04-2016

Thông Tin Tuyển Dụng Mô tả Công việc - Tiếp nhận hồ sơ thanh toán đơn vị thi công, kiểm tra và hạch toán công nợ phải trả, đối chiếu công nợ...

Nhân Viên Kế Toán Công nợ
Thứ sáu ,08-04-2016

Mô tả công việc - Quản lý công nợ phải thu của khách hàng, hạch toán và xuất hóa đơn, đôn đốc công nợ, kiểm tra đối chiếu công nợ....

Chuyên viên Xuất nhập khẩu
Thứ năm ,17-03-2016

Mô tả công việc. - Lập và theo dõi các danh mục hàng nhập khẩu, miễn thuế. - Giao và nhận hàng, thủ tục khai báo hải quan, thông quan. - Báo...

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - LÀM VIỆC TẠI THANH...
Thứ hai ,29-02-2016

Mô tả công việc : - Tham gia giám sát, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc.  - Nghiên cứu, đề...

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG – LÀM...
Thứ hai ,29-02-2016

Mô tả công việc : 1. Tuyển dụng - Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự để đáp ứng được các yêu cầu về nguồn nhân lực cho hoạt động của...